Wareco Ingenieurs

Wij zijn een bureau dat gespecialiseerd is in de vakgebieden bodem, water en funderingen. Deze combinatie maakt ons uniek in de markt. We zijn trots op de grote, toonaangevende projecten waarbij onze expertise werd ingeroepen (o.a. Rijksmuseum en Vondelpark Amsterdam), maar zien ook uitdaging in kleinschalige problemen.
 
Specialisten
Specialisten worden door Wareco zelf opgeleid. Als beginner leer je bij ons in de praktijk alles van het vakgebied. Als je de materie beheerst, ga je een project leiden of word je specialist. We hebben geen accountmanagers in dienst, bij Wareco spreekt de klant rechtstreeks met de specialist.

Onze ambitie
Werken bij Wareco betekent bezig zijn met uitdagende projecten, kennis delen, kwaliteit leveren en groeien. De adviseurs van Wareco vergaren steeds nieuwe kennis en ontwikkelen nieuwe onderzoeks- en ontwerpmethoden. Zo ontstaan vernieuwende oplossingen voor wateroverlast, bodemvraagstukken en funderingsproblemen. Wareco staat voor: professionaliteit, innovatief denken en onderlinge betrokkenheid.

Lievense CSO

LievenseCSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken. We zijn gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen, bodem en ruimtelijke planvorming. Onze focus ligt op delta’s, kustgebieden en riviervlakten. De menselijke activiteiten in deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee. Meer informatie: http://www.lievensecso.com/